Lirik Lagu Bugis Buru Tabberre-Berre

Posted by Rusly

Kegani upalinrung
Kegani umalikeng
Lo'na kasi atikku
Marilaleng mu taro
Janci pura' mutaro
Mallara pada bura'
Buru tabberre-berre
Na pakkua gau mu
Oo puangku marajae
Timparenga atinna
Narewe kasi' taggiling
Mappoji rialeku
Iyapa upaja mamminasa
Ualapi cennina atinna'
Iyapa upaja mamminasa
Sisiopi ro pappojikku


Blog, Updated at: Monday, August 15, 2016
Powered by Blogger.

Aplikasi Android Rusly Blog

Aplikasi Android Rusly Blog

Bisa di download di Download APK

Popular Posts